Algemene voorwaarden


Algemene voorwaarden Levend Water

Zie hier de voorwaarden

Algemene voorwaarden artikelen, cursussen en evenementen

Behorend bij overeenkomsten tussen natuurlijke- of rechtspersoon en Hogeschool Viaa
voor het leveren van diensten en/of producten door Hogeschool Viaa.
Bekijk de algemene voorwaarden

Privacyverklaring van Viaa

Binnen Hogeschool Viaa vinden we het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met uw/jouw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring geven we aan welke persoonsgegevens we gebruiken, met welk doel, hoe de beveiliging is geregeld, wat de bewaartermijnen zijn en wat uw/jouw privacyrechten zijn.
Lees de privacyverklaring