Privacybeleid


Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten met:
Hogeschool Viaa inzake Levend Water
Wethouder Alferinkweg 2 8012 BZ Zwolle


Doeleinden van gebruik


Levend Water erkent de privacy vragen die er zijn bij bezoekers van onze website. In het bijzonder erkennen wij het belang van het beschermen van persoonlijke en identificeerbare informatie die over bezoekers wordt verzameld.

Om u toch optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat Levend Water in bepaalde gevallen uw gegevens opslaat. Levend Water gebruikt uw persoonsgegevens voor:

  • de uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten;
  • relatiebeheer;
  • product- en dienstontwikkeling;
  • het bepalen van strategie en beleid;
  • zo nodig het achterhalen van onrechtmatige gedragingen met betrekking tot Levend Water, haar relaties en haar medewerkers.

Bij het bezoeken van onze website zullen zonder uw toestemming geen persoonsgegevens door ons worden geregistreerd. Het kan voorkomen dat op bepaalde delen van onze website om persoonsgegevens wordt gevraagd, bijvoorbeeld als u klant wilt worden. Deze informatie zal door ons uitsluitend worden gebruikt voor de diensten die u afneemt.


Verstrekking aan derden


Uw persoonsgegevens worden niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming verstrekt aan derden mits dit noodzakelijk is om een betreffende overeenkomst uit te voeren, een bepaalde dienst te verlenen of wanneer de wet dat vereist.


Beveiliging


Levend Water maakt gebruik van veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens.


E-mail


Deze privacy policy is ook van toepassing op e-mailberichten. E-mail en de inhoud daarvan is vertrouwelijk. Indien dit bericht niet voor u bestemd is, verzoeken wij u deze e-mail direct aan ons te

retourneren en daarna te vernietigen. In dit geval is het ook niet toegestaan deze e-mail en inhoud daarvan te gebruiken, kopiƫren of openbaar te maken aan derden. Levend Water sluit elke aansprakelijkheid uit in verband met het niet juist, onvolledig of niet tijdig overkomen van de informatie in deze e-mail. Tenzij dit uitdrukkelijk is vermeld kunnen aan de inhoud van dit bericht geen rechten worden ontleend.


Inzage


U mag Levend Water vragen om inzage in de gegevens die van u zijn opgeslagen. Ook kunt u Levend Water verzoeken deze gegevens te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen. Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen via info@bijbelonderwijs.nl


Wijzigingen


Levend Water behoudt het recht dit privacy beleid periodiek te wijzigen.